IMG_1652.JPG

Psykoterapi

Min tilgang til det psykoterapeutiske arbejde er hovedsageligt kognitiv, men jeg er derudover inspireret af flere forskellige psykoterapeutiske metoder. Jeg bestræber mig på at tilpasse behandlingen efter den enkeltes behov således at det bliver relevant og hjælpsomt. 

Jeg har som noget særligt en stor interesse i at hjælpe ryttere som har udviklet angst for at ride til at komme videre og genfinde deres mod. Hvis du følger linket, er det muligt at læse en artikel herom https://www.yumpu.com/da/document/view/19869485/er-tabu-blandt-ryttere-hestemagasinetdk/3

 

Supervision

Jeg har bred erfaring med arbejdsrelaterede supervisionsopgaver igennem mit virke som psykolog i psykiatrien. Jeg har superviseret psykologer på vej til autorisation, individuelt og i gruppe. Jeg har ligeledes erfaring med supervision af plejepersonale i sengepsykiatrien. 

Supervision er yderst vigtig til at styrke behandlings- og vejledningsarbejdet hos sundhedsfagligt personale hvor det centrale er at bringe meningsfuldheden tilbage i arbejdet og sætte fokus på det professionelle arbejde. 

 

Psykologiske undersøgelser

Jeg har igennem en årrække udarbejdet arbejdsmarkedsrelaterede undersøgelser. Jeg inddrager relevante psykologiske tests i mit arbejde med henblik på at vurdere den enkeltes ressourcer samt barrierer. I det hele taget kan jeg tilbyde udredning af en bred vifte af psykologiske problemstillinger.